BITGELD

woensdag 3 juni 2015

WAT IS BITCOIN

Wat is Bitcoin? Is er een verschil tussen Bitcoin en bitcoins?


verschil bitcoin vs bitcoins
Ik zal dit in deze post even bespreken. 'Bitcoin' met een hoofdletter staat voor de technologie en de aanverwante toepassingen en bedrijven zoals Bitreserve die werken met de Bitcoin technologie. Bitcoin is een digitale technologische uitvinding, een netwerk protocol, gebaseerd op cryptografische en wiskundige wetmatigheden. De uitvinding behelst een transparant decentraal peer-to-peer netwerk protocol dat als een grootboek (ledger) fungeert, die door elke gebruiker wordt ondersteund voor het verrichten van transacties en het automatisch controleren van transacties. Het werkt automatisch als een transactielogboek waarin alle transacties worden bijgehouden. Een ander woord die hier voor gebruikt wordt is de blockchain. De bitcoins (of bitcoin met een kleine letter) zijn zeg maar het transactiemiddel voor het uitwisselen van waarden over het Bitcoin netwerk. Deze waarden kunnen op vele manieren worden ingevuld. De belangrijkste toepassing is als een munteenheid, een currency waarbij Bitcoins een bepaalde waarde in Euros's of andere valutas vertegenwoordigen. Hier is een uitstekende presentatie over bitcoins:

Bitcoin als een nieuwe vorm van gezond digitaal geld?

Bitcoins zijn vooral bekend geworden als een nieuwe vorm van geld. Bitcoins voldoen volledig aan de criteria voor geld. Alleen het is een pure digitale geldvorm. Gezond geld zou moeten afgedekt zijn met een asset, traditioneel is de goud en zilver geweest. Deze afdekking zorgde voor een begrenzing, een rem op geldcreatie en het maken van schulden. Geld is op dit moment vooral digitaal fiat geld zonder dekking van goud gebaseerd op te hoge schulden. Het zijn eigenlijk digitale schuldbestanden aangezien bijna alle schulden digitaal zijn. Geld is op dit moment ongezond en alleen gebaseerd op het vertrouwen dat al deze schulden ooit door de belastingbetalers worden terugbetaald.

wat zijn bitcoins
De geniale uitvinder van het Bitcoin netwerk en de bijbehorende bitcoins als het transactiemiddel binnen het netwerk ging terug naar de klassieke geld definitie en zorgde ervoor dat bitcoins niet in de vorm als schuld uit het niets tot in oneindigheid kunnen worden geschapen. Het aantal bitcoins in omloop ligt volledig vast op 21 miljoen en je moet er moeite voor doen om ze te bemachtigen. Niet alle bitcoins zijn in omloop een groot gedeelte moet nog worden gemijnd. Ze zitten cryptografisch vast en moeten door wiskundige berekeningen worden losgemaakt. Je kunt dit vergelijken met het oplossen van zeer complexe wiskundige puzzels. Dit proces heet mijnen en refereert duidelijk naar het idee van goudmijnen. Goud is zeldzaam en is moeilijk om te bemachtigen. Het kost voor een bitcoin miner best veel geld in de vorm van o.a. hardware en electriciteit om deze bitcoins te minen. Tevens onderhouden deze miners ook voor een belangrijk deel het netwerk vooral in het controleren van alle bitcoin transacties.

Volgens de klassieke definitie van geld is goud geld. Bitcoins voldoen op een digitaal en theoretisch niveau volledig aan deze klassieke definitie. Volgens anderen zoals de CEO van Xapo is Bitcoin als de objectieve ledger (transactielogboek) voor het registeren van tegoeden en schulden superieur aan goud. Dit wil zeggen, goud in de vorm van een goudstandaard. Hieronder kun je hem zien spreken en zijn argumenatie beluisteren:


Dus, bitcoins is een decentrale vorm van cryptogeld die als een transactiemiddel dient voor het uitwisselen van waarden en goederen met behulp van het Bitcoin netwerk, het publieke grootboek (ledger) van alle bitcoin transacties die ooit hebben plaatsgevonden.Bitoin is een vrij netwerk wordt door niemand beheerst. Bitcoin is geen bank en bitcoins worden niet door banken uitgegeven. Je kunt Bitcoins het beste vergelijken met contant geld in ons dagelijks leven en zijn in feite het contante geld van het internet.

Realiseer je ook dat bitcoins programeerbaar zijn! Bovendien Bitcoins als een vorm van geld is één van de mogelijke toepassingen die kan worden bedacht. Bitcoins kunnen ook worden gebruikt voor het uitwisselen van aandelen en andere waardepapieren.

bitcoin versus goud
Vergeet ook niet met bitcoins kun je waardevolle zaken mee kopen. Als je bijvoorbeeld twijfelt aan de stelling dat Bitcoin een beter alternatief is voor goud, dan kun je gewoon een gedeelte van je bitcoins zeer makkelijk omzetten in goud. Het is namelijk mogelijk om met bitcoins goedkoop goud te kopen. Voor meer informatie. Hoe kan ik met bitcoins goud kopen? 

Voor meer informatie:
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten